Stabilizowanie i wspieranie

czyli jak stabilizować siebie i budować oparcie w sobie