Emocjonalność

 In Blog, Emocje

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych stereotypów dotyczących relacji między mężczyznami a kobietami jest opinia, że mężczyźni nie rozumieją kobiet, a kobiety rozumieją mężczyzn aż za dobrze.

W tym wpisie postaram się przedstawić trochę informacji, które mogą być pomocne kobietom  zainteresowanym lepszym rozumieniem mężczyzn oraz mężczyznom i kobietom, którzy nie do końca rozumieją emocjonalną część siebie lub rozumieją ją bardzo powierzchownie.

Dość często powtarzana jest opinia, że kobiety są od mężczyzn bardziej empatyczne, z czego wnioskuje się o mniejszej zdolności mężczyzn do rozumienia innych ludzi. Tymczasem, różnice w zakresie kobiecej i męskiej empatii wynikają nie z jakości a treści na jakich skupia się empatia obu płci. Wydaje się, że mężczyźni rozwijają empatię akcji i działania. Oznacza to koncentrację na spostrzeganiu, przewidywaniu, planowaniu czynów i ich skutków. Kobiety zaś skupiają się na rozumieniu i przewidywaniu emocji drugiej osoby.

Z moich obserwacji ze (szkoleń i z gabinetu) wynika, że można sformułować cztery przypuszczenia dotyczące męskiej emocjonalności:

   mężczyźni, w przeciwieństwie do kobiet, borykają się z większymi problemami w rozumieniu, nazywaniu i rozpoznawaniu własnych emocji
   
istnieje męska i kobieca specyfika oraz odmienność empatycznego stylu rozumienia ludzi
   
w męskiej emocjonalności przeważa tendencja do przeżywania gniewu i jego ekspresji
   
mężczyźni mają skłonność do tłumienia miękkich i bezbronnych emocji, co skutkuje automatyzmem w przekształcaniu ich w gniew lub pobudzenie seksualne.

Choć natura stworzyła nas niemal jednakowych pod względem psychologicznym, to różnice w przeżywaniu emocji przez kobiety i mężczyzn związane są z socjalizacją dziewczynek i chłopców. W trakcie procesów rozwojowych emocjonalność chłopców ulega stłumieniu i kanalizowaniu, zaś emocjonalność dziewczynek jest stale pobudzana i rozwijana. Chodzi tutaj głównie o zachowania rodziców, ale także grup rówieśniczych.

W rozmowach z dziewczynkami, matki skupiają się na doświadczaniu emocji, zaś z chłopcami rozmawiają o przyczynach i skutkach pomagając im w ten sposób w kontrolowaniu emocji. Ponadto, rodzice bardzo często zniechęcają synów do wyrażania bezbronnych uczuć, takich jak smutek czy strach, zaś córki zachęcają do okazywania emocji miękkich i opiekuńczych oraz zaniechania gniewu i agresji.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE TŁUMIENIA I KANALIZOWANIA MĘSKIEJ EMOCJONALNOŚCI?

Chłopcy uczą się negowania uczuć lęku, smutku, często są zawstydzani i mało świadomi swoich uczuć, a jako mężczyźni dystansują się od własnego życia emocjonalnego, rozwija się u nich aleksytymia czyli deficyt zdolności rozpoznawania i nazywania emocji.

Można wyróżnić kilka typowych reakcji  mężczyzn na kontakt z emocjami, których treści i nasilenia nie potrafią rozpoznać:

   automatyczne przesuwanie uwagi na coś innego niż cielesne odczuwanie sygnałów emocji – zwane dystrakcją
   
eksplozje, gdy nie rozpoznane emocje narastają i nasilają się aż do wybuchu gniewu
   
zamykanie i tłumienie emocji
   
zamrażanie uczuć prowadzące do tego że mężczyzna nic nie czuje
   
niewerbalne ujawnianie się nierozpoznanych emocji, które wydostają się na wewnątrz w gestach, intonacji, wyrazie twarzy
   
doznawanie przykrych stanów somatycznych związanych z napięciem mięśniowym, wynikającym z hamowania i tłumienia stanów emocjonalnych – zwane somatyzacją
   
zamienianie emocji miękkich na agresję, która pozwala na pozorne poczucie siły i dominacji

Różnice w emocjonalności kobiet i mężczyzn dotyczą również spostrzegania i rozumienia agresji. Kobiety znacznie częściej widzą agresję partnerów z perspektywy ekspresji emocjonalnej, rozumieją jako chwilową utratę kontroli spowodowaną silną presją przeżywanych emocji i prowadzącą do poczucia winy. Mężczyźni rozumieją i przeżywają agresję w sposób instrumentalny. Agresywne zachowanie i wyrażanie złości jest znanym od wieków skutecznym sposobem na osiąganie celów i zdobywanie kontroli nad innymi. A jeśli agresja się „opłaca” – rozwija się. Temat agresji będzie kontynuowany już wkrótce.

Dzięki zrozumieniu różnic pomiędzy męską a kobiecą empatią, możesz żyć świadomiej i lepiej radzić sobie w życiu. Łatwiej będzie Ci zrozumieć nie tylko siebie, ale i partnera.

PS. Materiał powstał także na podstawie wykładów profesora J.Mellibrudy – “Specyfikacja męskiej emocjonalności”