Grupa psychoterapeutyczna DDA/DDD – Wychodząc z życiowych zakrętów

 In Blog, Grupy psychoterapeutyczne, Psychoterapia, Uzależnienia

Jeżeli…

 • wychowywałeś się w rodzinie, gdzie rodzic nadużywał/nadużywa alkoholu…
 • w Twoim rodzinnym domu dochodziło do przemocy…
 • jako dziecko doświadczyłeś innych dysfunkcji rodzinnych, tj:  nieobecności rodzica, zaniedbania emocjonalnego, naruszania granic lub nadopiekuńczości ze strony rodzica/opiekuna…

…to skuteczną pomocą i kierunkiem ku lepszemu życiu będzie skorzystanie z terapii grupowej DDA/DDD, zwanej przeze mnie projektem DDA/DDD – wychodząc z życiowych zakrętów

 

Program terapii ma na celu wypracowanie i utrwalenie nowych umiejętności, dzięki którym będziesz m.in. w dojrzalszy sposób zaspokajać swoje potrzeby i nie będziesz „przeszkadzać sobie” w korzystaniu z tego, co dobrego mógłbyś otrzymać lub osiągnąć w swoim życiu dzięki relacji ze sobą i z innymi osobami.

 

* spotkania on-line (na platformie zoom).
* co tydzień 2 godziny we czwartek.
* w bezpiecznej atmosferze – zamkniętej grupie utworzonej przez niezmienną i stałą grupę uczestników – min 6, max 8 osób.
* pierwsze spotkanie – marzec.
* inwestycja: 200 zł za spotkanie, 800 zł miesięcznie.
* osoby zainteresowane zapraszam na spotkanie konsultacyjne – tel: 505 078 505.

 

Jeśli szukasz więcej szczegółów i dodatkowych informacji znajdziesz je poniżej. Po prostu kliknij w interesujący Cię obszar i czytaj:

* Zakres i plan pracy
* Dlaczego psychoterapia grupowa
* Sprawy organizacyjne
* Prowadząca


Zakres i plan pracy psychoterapeutycznej grupy DDA/DDD – Wychodząc z życiowych zakrętów

W trakcie procesu terapii grupowej, który jest zalecaną formą terapii osób DDA/DDD, pracować będziemy nad oswajaniem trudnych emocji, dojrzałym rozumieniem przeszłości i osłabieniu jej wpływu na teraźniejszość. 

Regularne spotkania w grupie skutecznie pomogą Ci rozpoznawać i radzić sobie z destrukcyjnymi oraz dysfunkcyjnymi schematami takimi jak: wzbudzanie przykrych stanów emocjonalnych, utrzymywanie negatywnego stosunku do samego siebie, trwanie w poczuciu bezradności oraz braku nadziei, tworzenie zagrażających wizji, selektywnej ocenie realiów życiowych, czy wywieraniu dotkliwej presji na siebie. 

Program terapii ma na celu wypracowanie i utrwalenie nowych umiejętności, dzięki którym będziesz :

 • życzliwie wspierać siebie i radzić sobie w i z trudnymi sytuacjami oraz emocjami, z doświadczeniami z przeszłości, których konsekwencje utrudniają Ci codzienność, np. z atakowaniem i krytykowaniem (siebie i innych) lub z poszukiwaniem nadmiernej aprobaty i wsparcia, czy też z kontrolowaniem i manipulacją lub z podporządkowaniem się lub dominacją,
 • w codziennym życiu w dojrzalszy sposób zaspokajać swoje potrzeby i nie będziesz „przeszkadzać sobie” w korzystaniu z tego, co dobrego mógłbyś otrzymać lub osiągnąć w swoim życiu dzięki relacji ze sobą i z innymi osobami.

Jeśli już posiadasz własną rodzinę, wzrośnie także Twoja świadomość tego, jak dotychczasowe zachowania i uwikłanie w rodzinę pierwotną wpływa na Twoich bliskich, co daje szansę na poprawę Waszych relacji. 


Dlaczego psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa, w odróżnieniu od psychoterapii indywidualnej umożliwia zobaczenie siebie w relacjach z innymi osobami. Kontekst historii innych uczestników czy udział w grupie osób z podobnymi problemami pomaga oswoić wstyd, czy lęk społeczny.

Dlatego też w dalszej części pojawią się słowa zakończone na MY – wypracujeMY, pomożeMY – jest to praca w grupie, gdzie wspólne działania mają znaczenie. 

Podczas procesu wykorzystywane są elementy psychoedukacji, wsparcia społecznego, interwencje zmniejszające poczucie izolacji, wstydu, dające doświadczenie przynależności do grupy. Każdy otrzyma nowe, korektywne informacje zwrotne, które pozwalają  przyjrzeć się obszarom istotnym dla relacji. W grupie polepszamy wzajemnie mechanizmy działania, radzenia sobie, podejmowania decyzji, skutkiem czego następuje poprawa samopoczucia, regulacji emocji, tolerancji na stres i łagodzenia lęku.

 

O innych prowadzonych przeze mnie grupach dowiesz się tutaj.

 


Sprawy organizacyjne grupy DDA/DDD – Wychodząc z życiowych zakrętów:

Grupa psychoterapeutyczna DDA/DDD prowadzona jest w nurcie psychoterapii integracyjnej, obejmujący narzędzia i metody pracy terapeutycznej nurtu poznawczo – behawioralnego (D. Meichenbaum) i schematów osobistych (J. Young), a także terapię: egzystencjalną (I.Yalom), skoncentrowaną na osobie(C.Rogers) i na doświadczaniu (L.Greenberg).

Program terapii realizowany jest w ciągu ok. 6 miesięcy i obejmuje w sumie 20 spotkań o łącznej ilości 40 godzin terapeutycznych. Czas trwania jednego spotkania: 2 godziny.

Spotkania odbywają się on-line w każdy czwartek w godz. 18 – 20 (czas środkowoeuropejski) w bezpiecznej atmosferze (zamkniętej grupie na platformie zoom) utworzonej przez niezmienną i stałą grupę uczestników – min 6, max 8 osób.

Pierwsze spotkanie odbędzie się ok. luty/marzec br.

Inwestycja: 200 zł za 2 h (100 zł za h), 800 zł miesięcznie.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie zapraszam na spotkanie konsultacyjne (koszt 200 zł) – tel: (48) 505 078 505, po którym osoba zakwalifikowana zapraszana jest do grupy. Na spotkanie konsultacyjne (Konsultacja – udział w grupie psychoterapeutycznej) umów się korzystając z poniższej aplikacji, po zapoznaniu się z warunkami współpracy:

 1. Prowadzę tylko prywatną praktykę, wszystkie wizyty i konsultacje są pełnopłatne. Koszt konsultacji do grupy psychoterapeutycznej : 200zł / 55 minut. Koszt udziału w grupowym spotkaniu psychoterapeutycznym 200 zł/2h.
 2. Z konsultacji możesz zrezygnować najpóźniej dwa dni robocze (48h)  przed jej terminem.  Jeśli nie dotrzymasz tego terminu zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.
 3. Cenię sobie dyskrecję, dlatego nie udzielam nikomu informacji dotyczących pacjenta i wizyty. Dane zgodnie z RODO są u mnie bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami i celem w jakim zostały powierzone.
 4. Pierwsze spotkanie odbędzie się najpóźniej do końca marca. Jeśli do tego czasu grupa nie powstanie z powodu braku osób zainteresowanych udziałem, zwracam koszt konsultacji w przeciągu 3 dni roboczych od daty opublikowania ogłoszenia na stronie oraz w wysłanej informacji na adres e-mail osób, które odbyły konsultację i zakwalifikowały się do grupy.
 5. Ważne jest przestrzeganie obecności na wszystkich spotkaniach w związku ze zorganizowaną strukturą terapii i pracą zorientowaną na proces. Nieobecność podczas spotkań, nie zwalnia z uiszczenia opłaty.
 6. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych warunków.
 7. Jeśli masz dodatkowe pytania napisz do mnie.

 


Prowadząca:

Lidia Krotoszyńska – jestem psychoterapeutką w procesie certyfikacji ECP*, terapeutką uzależnień. Pracuje w takich obszarach jak: kryzysy, szkodliwe nawyki w myśleniu i działaniu, uzależnienia, zachowania impulsywne i kompulsywne, zaufanie (do siebie i innych), poczucie własnej wartości oraz zaburzenia emocjonalne. Wspieram i uczę klientów jak przekuć słabości w siłę i jak wyciągać lekcje z życiowych potknięć czy porażek. 

Doświadczenie zawodowe w liczbach (stan na dzień 31.12.2022r.):

6540 godzin pracy jako psychoterapeutka i terapeutka uzależnień.

2300 godzin wolontariatu w ramach doradztwa i pomocy psychologicznej (od 01.2007r.)

515 godzin superwizji

1406 godzin akredytowanych studiów i szkoleń w obszarze psychoterapii i psychologii

Dyplomy oraz dodatkowe informacje o mnie.

*ECP – Europejski Certyfikat Psychoterapii/European Certificate of Psychotherapy – wydawany przez European Association for Psychotherapy (największą europejską organizację psychoterapeutyczną), przyznawany  psychoterapeutom, którzy ukończyli 7 letnie kształcenie zawodowe w psychoterapii, w tym 4 letnie specjalistyczne kształcenie w określonej modalności.

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia, a proces terapii grupowej Cię nie przekonuje – pamiętaj, że możesz umówić się na psychoterapię indywidualną – poznaj  ZASADY WSPÓŁPRACY i umów się na konsultację.