Nawroty i rozwój – grupa dla osób po/w trakcie terapii uzależnień.

 In Blog, Grupy psychoterapeutyczne, Psychoterapia, Uzależnienia

Jeśli przestałeś pić alkohol bez korzystania z terapii lub jesteś w trakcie/po terapii uzależnień i odczuwasz / zauważasz w swoim zachowaniu: 

 • trudności w dotychczasowych relacjach  i/lub w tworzeniu nowych,
 • napięcie, niepokój, unikanie, nieśmiałość, osamotnienie,
 • nadmierne wycofanie czy impulsywność, 
 • problemy w rozpoznawaniu, doświadczaniu, wyrażaniu uczuć,
 • bierną agresję i / lub obawę przed własnym gniewem i gniewem innych,
 • trudności w doświadczaniu radości, spontaniczności, a także sabotowanie swoich sukcesów

…to skutecznym rozwiązaniem dla Ciebie będzie skorzystanie z terapii grupowej „Nawroty i rozwój”, zwanej przeze mnie projektem  Nawroty i rozwój – wychodząc z życiowych zakrętów

W trakcie procesu terapii grupowej wspólnie pracować będziemy nad oswajaniem zmian, a także nad:

 • umiejętnościami zapewniającymi niezależne / samodzielne życie, co oznacza także bycie w dobrych związkach czy relacjach,
 • zmniejszaniem  nadkontroli i wzbudzeniem życzliwości, empatii do siebie i innych, 
 • budowaniem adekwatnego i realnego obraz siebie, a także analizowaniem i zaspokajaniem potrzeb, powstrzymywaniem impulsów, rozwiązywaniem konfliktów i odpieraniem czynników wywołujących stres

 

* 20 spotkań on-line (na platformie zoom).
* co tydzień 2 godziny w poniedziałek.
* grupa ma charakter półotwarty – min 6, max 8 osób.
* pierwsze spotkanie – luty / marzec.
* inwestycja: 200 zł za spotkanie.
* osoby zainteresowane zapraszam na spotkanie konsultacyjne – tel: 505 078 505.

 

Jeśli szukasz więcej szczegółów i dodatkowych informacji znajdziesz je poniżej. Po prostu kliknij w interesujący Cię obszar i czytaj:

* Zakres i plan pracy
* Dlaczego psychoterapia grupowa
* Sprawy organizacyjne
* Prowadząca


Zakres i plan pracy psychoterapeutycznej grupy Nawroty i rozwój – Wychodząc z życiowych zakrętów

Celem procesu jest wypracowanie i utrwalenie nowych umiejętności, dzięki którym będziesz życzliwie wspierać siebie i radzić sobie z codziennością w coraz bardziej zdrowy, dojrzały i służący sposób. Skupimy się na wartościach, służącej i nie służącej regulacji napięcia, relacjach, granicach, rolach jakie przyszło lub przyjdzie nam wypełniać, proszeniu i udzielaniu pomocy, pasjach, hobby i zainteresowaniach, bo życie poza obowiązkami ma mieć też wymiar radosny. Dodatkowym elementem w procesie psychoterapii będzie praca nad minimalizowaniem tendencji do autodestrukcji ( w myślach, słowach, uczynkach i zaniedbaniach czy wymaganiach).

W trakcie procesu terapii grupowej wspólnie pracować będziemy nad oswajaniem zmian, a także nad:

 • Umiejętnościami zapewniającymi niezależne / samodzielne życie, co oznacza także bycie w dobrych związkach czy relacjach, poprzez zdobywanie rozwiązań i wskazówek, by wiedzieć jak:
  • rozpoznać emocje i uczucia, regulować ekspresję uczuć
  • ustalać cele (z i bez) natychmiastowej gratyfikacji
  • strukturyzować procesy życiowe i zmiany 
  • radzić sobie z wypracowaniem służących nawyków
  • podejmować decyzje (te codzienne i te wyjątkowe) 
  • wyrażać sprzeciw
  • relaksować się i odreagowywać
  • budować równoważnie oraz partnerskie relacje życiowe i zawodowe. 
 • Zmniejszaniem  nadkontroli i wzbudzeniem życzliwości, empatii do siebie i innych, poprzez narzędzia, które skutecznie powiedzą, jak:
  • przestać siebie karać i  samoupier***ać,
  • przestać siebie krytykować i odnosić się krytycznie do wszystkich i do wszystkiego,
  • uważniać siebie,
  • wyrażać konstruktywnie złość,
  • blokować myśli i ciągłe analizowanie,
  • wypracowywać własne granice i odpuszczać,
  • wypracować swoją asertywność i wyeliminować zachowania uległe,
  • poznać swoje słabe i mocne strony  i stopniowo rozwijać poczucie własnej wartości,
 • Budowaniem adekwatnego i realnego obraz siebie, a także analizowaniem i zaspokajaniem potrzeb, powstrzymywaniem impulsów, rozwiązywaniem konfliktów i odpieraniem czynników wywołujących stres.


Dlaczego psychoterapia grupowa? 

Psychoterapia grupowa, w odróżnieniu od psychoterapii indywidualnej umożliwia zobaczenie siebie w relacjach z innymi osobami. Kontekst historii innych uczestników czy udział w grupie osób z podobnymi problemami pomaga oswoić wstyd, czy lęk społeczny.

Dlatego też w dalszej części pojawią się słowa zakończone na MY – wypracujeMY, pomożeMY – jest to praca w grupie, gdzie wspólne działania mają znaczenie. 

Podczas procesu wykorzystywane są elementy psychoedukacji, wsparcia społecznego, interwencje zmniejszające poczucie izolacji, wstydu, dające doświadczenie przynależności do grupy. Każdy otrzyma nowe, korektywne informacje zwrotne, które pozwalają  przyjrzeć się obszarom istotnym dla relacji. W grupie polepszamy wzajemnie mechanizmy działania, radzenia sobie, podejmowania decyzji, skutkiem czego następuje poprawa samopoczucia, regulacji emocji, tolerancji na stres i łagodzenia lęku.

O innych prowadzonych przeze mnie grupach dowiesz się tutaj.


Sprawy organizacyjne

Grupa psychoterapeutyczna Program Ograniczania Picia prowadzona jest w nurcie psychoterapii integracyjnej, obejmującą narzędzia i metody pracy terapeutycznej dialogu motywującego, nurtu poznawczo – behawioralnego (D. Meichenbaum) i schematów osobistych (J. Young), a także terapię: egzystencjalną (I. Yalom), skoncentrowaną na osobie(C. Rogers) i na doświadczaniu (wg L. Greenberg).

Całościowy program terapii realizowany jest w ciągu ok. 6 miesięcy i obejmuje w sumie 20 spotkań o łącznej ilości 40 godzin terapeutycznych. Czas trwania jednego spotkania: 2 godziny.

Grupa ma charakter półotwarty, minimalna ilość spotkań kontraktowych to 10 kolejno występujących po sobie spotkań.

Spotkania odbywają się on-line w każdy poniedziałek w godz. 18 – 20 (czas środkowoeuropejski) w bezpiecznej atmosferze półotwartej grupie (na platformie zoom) utworzonej przez uczestników – min 6, max 8 osób.

Pierwsze spotkanie odbędzie się ok. luty/marzec br.

Inwestycja: 200 zł za 2 h (100 zł za h)

Osoby zainteresowane udziałem w grupie zapraszam na spotkanie kwalifikacyjne (koszt 200 zł), po którym osoba zakwalifikowana zapraszana jest do grupy. Na spotkanie kwalifikacyjne (Konsultacja – udział w grupie psychoterapeutycznej) umów się korzystając z poniższej aplikacji, po zapoznaniu się z warunkami współpracy:

 1. Prowadzę tylko prywatną praktykę, wszystkie wizyty i konsultacje są pełnopłatne. Koszt konsultacji do grupy psychoterapeutycznej : 200zł / 55 minut. Koszt udziału w grupowym spotkaniu psychoterapeutycznym 200 zł/2h.
 2. Z konsultacji możesz zrezygnować najpóźniej dwa dni robocze (48h)  przed jej terminem.  Jeśli nie dotrzymasz tego terminu zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.
 3. Cenię sobie dyskrecję, dlatego nie udzielam nikomu informacji dotyczących pacjenta i wizyty. Dane zgodnie z RODO są u mnie bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami i celem w jakim zostały powierzone.
 4. Pierwsze spotkanie odbędzie się najpóźniej do końca marca. Jeśli do tego czasu grupa nie powstanie z powodu braku osób zainteresowanych udziałem, zwracam koszt konsultacji w przeciągu 3 dni roboczych od daty opublikowania ogłoszenia na stronie oraz w wysłanej informacji na adres e-mail osób, które odbyły konsultację i zakwalifikowały się do grupy.
 5. Ważne jest przestrzeganie obecności na zakontraktowanych (min. 10) spotkaniach w związku ze zorganizowaną strukturą terapii i pracą zorientowaną na proces. Nieobecność podczas zakontraktowanych spotkań, nie zwalnia z uiszczenia opłaty.
 6. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych warunków.
 7. Jeśli masz dodatkowe pytania napisz do mnie.

 


Prowadząca:

Lidia Krotoszyńska – jestem psychoterapeutką w procesie certyfikacji ECP*, terapeutką uzależnień. Pracuje w takich obszarach jak: kryzysy, szkodliwe nawyki w myśleniu i działaniu, uzależnienia, zachowania impulsywne i kompulsywne, zaufanie (do siebie i innych), poczucie własnej wartości oraz zaburzenia emocjonalne. Wspieram i uczę klientów jak przekuć słabości w siłę i jak wyciągać lekcje z życiowych potknięć czy porażek. 

Doświadczenie zawodowe w liczbach (stan na dzień 31.12.2022r.):

6540 godzin pracy jako psychoterapeutka i terapeutka uzależnień.

2300 godzin wolontariatu w ramach doradztwa i pomocy psychologicznej (od 01.2007r.)

515 godzin superwizji

1406 godzin akredytowanych studiów i szkoleń w obszarze psychoterapii i psychologii

Dyplomy oraz dodatkowe informacje o mnie.

*ECP – Europejski Certyfikat Psychoterapii/European Certificate of Psychotherapy – wydawany przez European Association for Psychotherapy (największą europejską organizację psychoterapeutyczną), przyznawany  psychoterapeutom, którzy ukończyli 7 letnie kształcenie zawodowe w psychoterapii, w tym 4 letnie specjalistyczne kształcenie w określonej modalności.

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia, a proces terapii grupowej Cię nie przekonuje – pamiętaj, że możesz umówić się na psychoterapię indywidualną – poznaj  ZASADY WSPÓŁPRACY i umów się na konsultację.