Nie chcę już dłużej pić – grupa psychoterapeutyczna dla kobiet.

 In Blog, Grupy psychoterapeutyczne, Psychoterapia, Uzależnienia

Przeżywasz decyzję o abstynencji jako porażkę? Próbowałaś umówić się ze sobą i bywały takie momenty, że danego sobie słowa np.  „dziś nie piję” dotrzymywałaś … ale tylko do pewnego momentu? A może umowa ze sobą i bliskimi „dziś tylko lampka wina do kolacji” od razu wywołuje ulgę ale wiesz, że na jednej lampce się nie skończy?  A może próbowałaś kontrolować picie lub przestałaś pić alkohol bez korzystania z terapii?

 

Jeśli odpowiadasz twierdząco na powyższe pytania (lub część z nich), a dodatkowo znajome są dla Ciebie: 

 • Trudności w dotychczasowych relacjach domowych lub zawodowych takie jak kłótnie, konflikty, szantaże bo w tle jest Twoja relacją z alkoholem;
 • Stałe poranne napięcie lub okresowo wzrastający niepokój prowadzący do bezsenności;
 • Osamotnienie i poczucie braku zrozumienia wśród bliskich;
 • Nadmierne wycofanie w relacjach z innymi;
 • Impulsywność w relacji ze sobą i w odpowiedzi na codzienność; 
 • Problemy w rozpoznawaniu i doświadczaniu emocji lub wyrażaniu uczuć;
 • Bierna agresja i / lub obawa przed własnym gniewem i gniewem innych;
 • Trudności w doświadczaniu radości, spontaniczności, a także sabotowanie swoich potrzeb

 

…to skutecznym rozwiązaniem dla Ciebie będzie skorzystanie z terapii grupowej DLA KOBIET – Nie chcę już dłużej pić

 

Podejmowanie decyzji i wytrwanie w abstynencji – pełnej lub częściowej, nie jest łatwym procesem, dlatego jeśli próbowałaś zrobić to sama, bez korzystania z terapii, moje rozwiązanie może pomóc poszerzyć świadomość, przynieść trwałą zmianę i zwiększyć chęć do działania. Tu nie chodzi tylko o abstynencję ale o tworzenie i przeżywanie sensownego życia, bez względu na to ile masz lat. Po postu dołącz do nas, w grupie raźniej. 

 

W trakcie procesu terapii grupowej wspólnie pracować będziemy nad oswajaniem zmian, a także nad:

 • umiejętnościami zapewniającymi Ci niezależne / samodzielne życie, co oznacza także bycie w dobrych związkach czy relacjach, 
 • zmniejszaniem nadkontroli i wzbudzeniem życzliwości, empatii do siebie i innych, 
 • zbudowaniem realnego obrazu siebie,
 • analizowaniem i zaspokajaniem Twoich potrzeb, powstrzymywaniem impulsów, rozwiązywaniem konfliktów i odpieraniem czynników wywołujących stres, dla lepszego życia.

 

 

 Poznaj plan i zasady: 

* 30 spotkań grupowych on-line (na platformie Zoom).
* Co tydzień 2 godziny w poniedziałek przez 6 miesięcy
* Grupa ma charakter półotwarty – min 6, max 8 osób.
* Pierwsze spotkanie – luty / marzec.
* Inwestycja: 200 zł za spotkanie.
* Jesteś zainteresowana?
Zapraszam na spotkanie konsultacyjne.
Jeśli masz dodatkowe pytania zadzwoń tel: 505 078 505 lub  napisz do mnie.

Istnieje także możliwość spotkań indywidualnych

 

Po więcej szczegółów i dodatkowych informacji kliknij w interesujący Cię obszar i czytaj:

* Zakres i plan pracy
* Dlaczego psychoterapia grupowa
* Sprawy organizacyjne
* Prowadząca


Zakres i plan pracy psychoterapeutycznej grupy dla kobiet – Nie chcę już dłużej pić

Celem procesu jest wypracowanie i utrwalenie nowych umiejętności, dzięki którym będziesz życzliwie wspierać siebie i radzić sobie z codziennością w coraz bardziej zdrowy, dojrzały i służący sposób. Głównym elementem w procesie psychoterapii będzie praca nad minimalizowaniem tendencji do autodestrukcji (w myślach, słowach, działaniach, zaniedbaniach czy wymaganiach). Skupimy się na wartościach, służącej i nie służącej regulacji napięcia, relacjach, granicach, rolach jakie przyszło lub przyjdzie nam wypełniać, proszeniu i udzielaniu pomocy, pasjach, hobby i zainteresowaniach, bo życie poza obowiązkami ma mieć też wymiar radosny. 

 

W trakcie procesu terapii grupowej wspólnie pracować będziemy nad oswajaniem zmian, a także nad:

 • Umiejętnościami zapewniającymi niezależne / samodzielne życie, co oznacza także bycie w dobrych związkach czy relacjach, poprzez zdobywanie rozwiązań i wskazówek, by wiedzieć jak: 
  • rozpoznać emocje i uczucia, regulować ekspresję uczuć
  • ustalać cele (z i bez) natychmiastowej gratyfikacji
  • strukturyzować procesy życiowe i zmiany 
  • radzić sobie z wypracowaniem służących nawyków
  • podejmować decyzje (te codzienne i te wyjątkowe) 
  • wyrażać sprzeciw
  • relaksować się i odreagowywać
  • budować równoważnie oraz partnerskie relacje życiowe i zawodowe. 
 • Zmniejszaniem  nadkontroli i wzbudzeniem życzliwości, empatii do siebie i innych, poprzez narzędzia, które skutecznie powiedzą, jak:
  • przestać siebie karać i  samoupier***ać,
  • przestać siebie krytykować i odnosić się krytycznie do wszystkich i do wszystkiego,
  • uważniać siebie,
  • wyrażać konstruktywnie złość,
  • blokować myśli i ciągłe analizowanie,
  • wypracowywać własne granice i odpuszczać,
  • wypracować swoją asertywność i wyeliminować zachowania uległe,
  • poznać swoje słabe i mocne strony  i stopniowo rozwijać poczucie własnej wartości,
 • Budowaniem adekwatnego i realnego obraz siebie, a także analizowaniem i zaspokajaniem potrzeb, powstrzymywaniem impulsów, rozwiązywaniem konfliktów i odpieraniem czynników wywołujących stres.

 


Dlaczego psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa, w odróżnieniu od psychoterapii indywidualnej umożliwia zobaczenie siebie w relacjach z innymi osobami. Kontekst historii innych uczestników czy udział w grupie osób z podobnymi problemami pomaga oswoić wstyd czy lęk społeczny.

Dlatego też w dalszej części pojawią się słowa zakończone na MY – wypracujeMY, pomożeMY – jest to praca w grupie, gdzie wspólne działania mają znaczenie. 

Podczas procesu wykorzystywane są elementy psychoedukacji, wsparcia społecznego, interwencje zmniejszające poczucie izolacji, wstydu, dające doświadczenie przynależności do grupy. Każdy otrzyma nowe, korektywne informacje zwrotne, które pozwalają  przyjrzeć się obszarom istotnym dla relacji. W grupie polepszamy wzajemnie mechanizmy działania, radzenia sobie, podejmowania decyzji, skutkiem czego następuje poprawa samopoczucia, regulacji emocji, tolerancji na stres i łagodzenia lęku.

O innych prowadzonych przeze mnie grupach dowiesz się tutaj.

 


Sprawy organizacyjne grupy dla kobiet – Nie chcę już dłużej pić:

Grupa psychoterapeutyczna prowadzona jest w nurcie psychoterapii integracyjnej, obejmującą narzędzia i metody pracy terapeutycznej dialogu motywującego, nurtu poznawczo – behawioralnego i schematów osobistych, a także terapię: egzystencjalną, skoncentrowaną na osobie i na doświadczaniu.

Całościowy program terapii realizowany jest w ciągu ok. 6 miesięcy i obejmuje w sumie 20 spotkań o łącznej ilości 40 godzin terapeutycznych. Czas trwania jednego spotkania: 2 godziny. 

Grupa ma charakter półotwarty co oznacza,  że podczas trwania grupy terapeutycznej nowi pacjenci mogą do niej dołączać, a ukończenie jej przez pewnych członków i ich odejście z grupy nie przerywa trwania samej grupy. Zarówno proces przyjmowania nowych członków do grupy, jak i ich opuszczania nie są przypadkowe, lecz stanowią przedmiot pracy grupowej. Te procesy budzić mogą wiele emocji, ale są naturalną konsekwencją ciągłości terapeutycznej pracy.

Minimalna ilość spotkań kontraktowych to 10 kolejno występujących po sobie spotkań.

Spotkania odbywają się on-line w każdy poniedziałek w godz. 18–20 (czas środkowoeuropejski) w bezpiecznej atmosferze półotwartej grupie (na platformie Zoom) utworzonej przez uczestników – min 6, max 8 osób.

Pierwsze spotkanie odbędzie się ok. luty/marzec br.

Inwestycja: 200 zł za 2 h (100 zł za h)

Osoby zainteresowane udziałem w grupie zapraszam na spotkanie kwalifikacyjne (koszt 200 zł), po którym osoba zakwalifikowana zapraszana jest do grupy. Na spotkanie kwalifikacyjne (Konsultacja – udział w grupie psychoterapeutycznej) umów się korzystając z poniższej aplikacji, po zapoznaniu się z warunkami współpracy:

 1. Prowadzę tylko prywatną praktykę, wszystkie wizyty i konsultacje są pełnopłatne. Koszt konsultacji do grupy psychoterapeutycznej : 200zł / 55 minut. Koszt udziału w grupowym spotkaniu psychoterapeutycznym 200 zł/2h.
 2. Z konsultacji możesz zrezygnować najpóźniej dwa dni robocze (48h)  przed jej terminem.  Jeśli nie dotrzymasz tego terminu zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.
 3. Cenię sobie dyskrecję, dlatego nie udzielam nikomu informacji dotyczących pacjenta i wizyty. Dane zgodnie z RODO są u mnie bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami i celem w jakim zostały powierzone.
 4. Pierwsze spotkanie odbędzie się najpóźniej do końca marca. Jeśli do tego czasu grupa nie powstanie z powodu braku osób zainteresowanych udziałem, zwracam koszt konsultacji w przeciągu 3 dni roboczych od daty opublikowania ogłoszenia na stronie oraz w wysłanej informacji na adres e-mail osób, które odbyły konsultację i zakwalifikowały się do grupy.
 5. Ważne jest przestrzeganie obecności na zakontraktowanych (min. 10) spotkaniach w związku ze zorganizowaną strukturą terapii i pracą zorientowaną na proces. Nieobecność podczas zakontraktowanych spotkań, nie zwalnia z uiszczenia opłaty.
 6. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych warunków.
 7. Jeśli masz dodatkowe pytania napisz do mnie.

 


Prowadząca:

Lidia Krotoszyńska – jestem certyfikowaną psychoterapeutką ECP, terapeutką uzależnień. Pracuję w takich obszarach jak: kryzysy, szkodliwe nawyki w myśleniu i działaniu, uzależnienia, zachowania impulsywne i kompulsywne, zaufanie (do siebie i innych), poczucie własnej wartości oraz zaburzenia emocjonalne. Wspieram i uczę klientów jak przekuć słabości w siłę i jak wyciągać lekcje z życiowych potknięć czy porażek. 

Doświadczenie zawodowe w liczbach (stan na dzień 31.12.2023r.):

7520 godzin pracy jako psychoterapeutka i terapeutka uzależnień.

2400 godzin wolontariatu w ramach doradztwa i pomocy psychologicznej (od 01.2007r.)

543 godzin superwizji

1869 godzin akredytowanych studiów i szkoleń w obszarze psychoterapii i psychologii

Dyplomy oraz dodatkowe informacje o mnie.

*ECP – Europejski Certyfikat Psychoterapii/European Certificate of Psychotherapy – wydawany przez European Association for Psychotherapy (największą europejską organizację psychoterapeutyczną), przyznawany  psychoterapeutom, którzy ukończyli 7 letnie kształcenie zawodowe w psychoterapii, w tym 4 letnie specjalistyczne kształcenie w określonej modalności.

 

Dlaczego proponuję Ci ten projekt? Bo sama wyszłam ze swojego życiowego zakrętu i  już prawie 18 lat cieszę się świadomym życiem. Moje zawodowe i prywatne doświadczenia stoją tu jako świadectwo tego, że możliwa jest pełna, satysfakcjonująca zmiana. Tu nie chodzi tylko o abstynencję ale o tworzenie i przeżywanie sensownego życia, bez względu na to ile masz lat. Po postu dołącz do nas, w grupie raźniej. 

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia, a proces terapii grupowej Cię nie przekonuje – pamiętaj, że możesz umówić się na psychoterapię indywidualną – poznaj  ZASADY WSPÓŁPRACY i umów się na konsultację.