Program Ograniczania Picia – Grupa psychoterapeutyczna.

 In Blog, Grupy psychoterapeutyczne, Psychoterapia, Uzależnienia

Chcesz ograniczyć spożywanie alkoholu? Zastanawiasz się, czy pijesz go zbyt często lub zbyt dużo? Czy ograniczenie picia na pewno jest dla Ciebie?

Jeżeli kiedykolwiek z powodu picia alkoholu…

 • masz złe samopoczucie i obiecujesz sobie, by pić mniej lub rzadziej ale mimo tego nic się nie zmieniło,
 • Twój związek lub relacje towarzyskie ucierpiały,
 • Twoja zdolność do bycia wystarczająco dobrym rodzicem została zaburzona,
 • zdarza Ci się mieć poczucie winy i zawstydzenia po alkoholu,
 • męczą Cię zaburzenia snu, a wahania nastroju dezorganizują Ci codzienne funkcjonowanie,
 • zainteresowanie swoimi pasjami i innymi aktywnościami w życiu gdzieś Ci uciekło,
 • Twoje spotkania towarzyskie odbywają się wokół i z powodu spożywania alkoholu,
 • podejmujesz impulsywne kroki lub niepotrzebne ryzyko przez alkohol,
 • nie wiedziesz życia jakie chcesz wieść. 

To skutecznym rozwiązaniem jest skorzystanie z Programu Ograniczania Picia zorganizowanego w formie psychoterapii grupowej, zwanego przeze mnie projektem POP – Wychodząc z życiowych zakrętów.

Nie każdy kto nadużywa alkoholu, postanawia całkowicie z niego zrezygnować. Z tych oraz innych powodów ludzie starają się ograniczyć i kontrolować swoje picie, zamiast całkowicie wyeliminować alkohol. Program Ograniczania Picia bywa krokiem w stronę abstynencji.

 

* 20 spotkań on-line (na platformie zoom).
* co tydzień 2 godziny we środę.
* grupa ma charakter półotwarty – min 6, max 8 osób.
* pierwsze spotkanie – luty / marzec.
* inwestycja: 200 zł za spotkanie.
* osoby zainteresowane zapraszam na spotkanie konsultacyjne – tel: 505 078 505.

 

Jeśli szukasz więcej szczegółów i dodatkowych informacji znajdziesz je poniżej. Po prostu kliknij w interesujący Cię obszar i czytaj:

* Zakres i plan pracy
* Dlaczego psychoterapia grupowa
* Sprawy organizacyjne
* Prowadząca
* Przeciwskazania


Zakres i plan pracy psychoterapeutycznej POP – Wychodząc z życiowych zakrętów:

Program Ograniczania Picia pozwala przedłużyć życie i poprawić komfort funkcjonowania osoby spożywającej alkohol i osób jej bliskich. Uważam, że każda zmiana w kierunku poprawy wzoru picia jest dobra i należy ją docenić, dlatego trakcie procesu psychoterapii grupowej będziemy pracować:

 1. rozpoznawaniem czynników, które mogą wpływać na nadużywanie alkoholu i w jakim stopniu picie przejmuje kontrolę nad Twoim życiem.
 2. zrozumieniem korzyści jakie czerpiesz ze spożywania alkoholu, które mogą przeszkadzać w skutecznym ograniczeniu lub całkowitym zaprzestaniu picia.
 3. zrozumieniem, jak alkohol wpływa na ciało oraz umysł i kiedy ryzyko uszczerbku na zdrowiu staje się poważne.
 4. zapobieganiem, czyli tym, co możesz zrobić zanim sięgniesz po alkohol, a gdy już pijesz, by zapobiec nadmiernemu spożyciu i związanym z tym szkodom.
 5. skutecznym nauczeniem się nowych sposobów na osiąganie przyjemności i korzyści, jakie przynosi Ci teraz picie alkoholu.

Program spotkań i terapii ma na celu wypracowanie i utrwalenie nowych umiejętności, dzięki którym będziesz życzliwie wspierać siebie i radzić sobie z codziennością bez konieczności nałogowej regulacji emocji – czym jest również nadmierne/niekontrolowane spożywanie alkoholu. 

Podczas spotkań pomożemy Ci skutecznie rozpoznać, wypracować i wdrożyć Twoje:

 1. cele i motywację do zmian, 
 2. wyzwalacze i zdrowe sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach (związanych nie tylko z piciem alkoholu), 
 3. metody oparcia się presji by pić, 
 4. sposoby spożywania alkoholu, czyli limity:
  – rodzaju i ilości spożywanego alkoholu,
  – długości i tempa picia,
  – okoliczności i otoczenia picia,
  – prędkości i częstotliwości picia,
  – czasu i miejsca picia,
  – inne np. związku z samopoczuciem, nastrojem oraz innymi aspektami     funkcjonowania i życia.
 5. narzędzia do samoobserwacji zarówno codziennego funkcjonowania, jak i rezultatów wprowadzanych zmian – dzienniczki, notatki (w formie tradycyjnej i on-line), 
 6. nagrody za zaangażowanie i postępy w procesie zmian, 
 7. budowanie i korzystanie z siatki wsparcia (wsparcie emocjonalne i zadaniowe), 
 8. przyjemności bez alkoholu i rozwiązania co zamiast alkoholu, 
 9. zasady zdrowego życia – zadbanie o sen, pożywne jedzenie, odpoczynek, regulowanie napięcia i funkcjonowanie w sytuacjach emocjonalnych lub zaburzeń nastroju. 

Jeśli samodzielnie nie udało Ci się wprowadzić kontrolowanego picia do swojego życia, to dzięki Programowi i na podstawie własnych obserwacji, łatwiej przekonasz się, dlaczego w Twoim przypadku nie było to możliwe.

Pamiętaj: Nie ma jednego podejścia, które byłoby dobre dla wszystkich i nie każda osoba, która używa czy nadużywa alkohol, postanawia całkowicie z niego zrezygnować. Tak jak umiarkowanie w piciu, tak i abstynencja może być bardzo wymagająca. Jeśli masz problem z nadużywaniem alkoholu, jednym z rozwiązań jest całkowite zaprzestanie jego spożywania. Czasem jest to najlepsze i najłatwiejsze wyjście. Jednak nie każdy kto nadużywa alkoholu, postanawia całkowicie z niego zrezygnować. Z tych oraz innych powodów ludzie starają się ograniczyć i kontrolować swoje picie, zamiast całkowicie wyeliminować alkohol.

Program Ograniczania Picia bywa krokiem w stronę abstynencji. W trakcie terapii nierzadkim zjawiskiem jest zmiana motywacji z chęci ograniczania picia, do utrzymywania całkowitej abstynencji. Czasem abstynencja – wbrew pozorom – jest łatwiejsza do osiągnięcia. 

Program Ograniczania Picia ma naukowo potwierdzoną skuteczność i jest rekomendowanym programem terapeutycznym od 2016 r. przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (kiedyś PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).


Dlaczego psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa, odróżnieniu od psychoterapii indywidualnej umożliwia zobaczenie siebie w relacjach z innymi osobami. Kontekst historii innych uczestników, czy udział w grupie osób z podobnymi problemami pomaga oswoić wstyd, czy lęk społeczny i inne trudne emocje. Dlatego też w dalszej części znajdziesz takie słowa zakończone na MY – wypracujeMY, pomożeMY – jest to praca w grupie, gdzie wspólne działania mają znaczenie. 

Podczas procesu wykorzystywane są elementy psychoedukacji, wsparcia społecznego, interwencje zmniejszające poczucie izolacji, wstydu, dające doświadczenie przynależności do grupy. Uczestnicy otrzymują nowe, korektywne informacje zwrotne, które pozwalają im przyjrzeć się obszarom istotnym dla relacji. W grupie polepszamy wzajemnie mechanizmy działania, radzenia sobie, podejmowania decyzji, skutkiem czego następuje poprawa samopoczucia, regulacji emocji, tolerancji na stres i łagodzenia lęku.  

O innych prowadzonych przeze mnie grupach dowiesz się tutaj.

 


Sprawy organizacyjne Programu Ograniczania Picia: 

Grupa psychoterapeutyczna Program Ograniczania Picia prowadzona jest w nurcie psychoterapii integracyjnej, obejmującą narzędzia i metody pracy terapeutycznej dialogu motywującego, nurtu poznawczo – behawioralnego (D. Meichenbaum) i schematów osobistych (J. Young), a także terapię: egzystencjalną (I. Yalom), skoncentrowaną na osobie (C. Rogers) i na doświadczaniu (L. Greenberg).

Całościowy program terapii realizowany jest w ciągu ok. 6 miesięcy i obejmuje w sumie 20 spotkań o łącznej ilości 40 godzin terapeutycznych. Czas trwania jednego spotkania: 2 godziny.

Grupa ma charakter półotwarty, minimalna ilość spotkań kontraktowych to 10 kolejno występujących po sobie spotkań.

Spotkania odbywają się on-line w każdą środę w godz. 18 – 20 (czas środkowoeuropejski) w bezpiecznej atmosferze półotwartej grupie (na platformie zoom) utworzonej przez uczestników – min 6, max 8 osób.

Pierwsze spotkanie odbędzie się ok. luty/marzec br.

Inwestycja: 200 zł za 2 h (100 zł za h)

Osoby zainteresowane udziałem w grupie zapraszam na spotkanie kwalifikacyjne (koszt 200 zł), po którym osoba zakwalifikowana zapraszana jest do grupy. Na spotkanie kwalifikacyjne (Konsultacja – udział w grupie psychoterapeutycznej) umów się korzystając z poniższej aplikacji, po zapoznaniu się z warunkami współpracy:

 1. Prowadzę tylko prywatną praktykę, wszystkie wizyty i konsultacje są pełnopłatne. Koszt konsultacji do grupy psychoterapeutycznej : 200zł / 55 minut. Koszt udziału w grupowym spotkaniu psychoterapeutycznym 200 zł/2h.
 2. Z konsultacji możesz zrezygnować najpóźniej dwa dni robocze (48h)  przed jej terminem.  Jeśli nie dotrzymasz tego terminu zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.
 3. Cenię sobie dyskrecję, dlatego nie udzielam nikomu informacji dotyczących pacjenta i wizyty. Dane zgodnie z RODO są u mnie bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami i celem w jakim zostały powierzone.
 4. Pierwsze spotkanie odbędzie się najpóźniej do końca marca. Jeśli do tego czasu grupa nie powstanie z powodu braku osób zainteresowanych udziałem, zwracam koszt konsultacji w przeciągu 3 dni roboczych od daty opublikowania ogłoszenia na stronie oraz w wysłanej informacji na adres e-mail osób, które odbyły konsultację i zakwalifikowały się do grupy.
 5. Ważne jest przestrzeganie obecności na zakontraktowanych (min. 10) spotkaniach w związku ze zorganizowaną strukturą terapii i pracą zorientowaną na proces. Nieobecność podczas zakontraktowanych spotkań, nie zwalnia z uiszczenia opłaty.
 6. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych warunków.
 7. Jeśli masz dodatkowe pytania napisz do mnie.

 


Prowadząca:

Lidia Krotoszyńska – jestem psychoterapeutką w procesie certyfikacji ECP*, terapeutką uzależnień. Pracuje w takich obszarach jak: kryzysy, szkodliwe nawyki w myśleniu i działaniu, uzależnienia, zachowania impulsywne i kompulsywne, zaufanie (do siebie i innych), poczucie własnej wartości oraz zaburzenia emocjonalne. Wspieram i uczę klientów jak przekuć słabości w siłę i jak wyciągać lekcje z życiowych potknięć czy porażek. 

Doświadczenie zawodowe w liczbach (stan na dzień 31.12.2022r.):

6540 godzin pracy jako psychoterapeutka i terapeutka uzależnień.

2300 godzin wolontariatu w ramach doradztwa i pomocy psychologicznej (od 01.2007r.)

515 godzin superwizji

1406 godzin akredytowanych studiów i szkoleń w obszarze psychoterapii i psychologii

Dyplomy oraz dodatkowe informacje o mnie.

*ECP – Europejski Certyfikat Psychoterapii/European Certificate of Psychotherapy – wydawany przez European Association for Psychotherapy (największą europejską organizację psychoterapeutyczną), przyznawany  psychoterapeutom, którzy ukończyli 7 letnie kształcenie zawodowe w psychoterapii, w tym 4 letnie specjalistyczne kształcenie w określonej modalności.


Przeciwwskazania do udziału w Programie Ograniczania Picia: 

 • ciąża, 
 • choroby:
  – układu krążenia, m.in. nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze, stan po zawale serca i inne uszkodzenia mięśnia serca,
  – neurologiczne, np. padaczka, stan po udarze mózgu,
  – układu pokarmowego, np. choroba wrzodowa, zapalenie trzustki,
  – metaboliczne, np. cukrzyca i zaburzenia funkcji wątroby, np. marskość, zapalenie wątroby, podwyższone stężenia enzymów wątrobowych w surowicy,
  – niedokrwistość,
  – zaburzenia psychiczne, m.in. niedawno przebyte majaczenia alkoholowe lub abstynencyjne napady drgawkowe, inna przewlekła psychoza alkoholowa, znaczące zaburzenia funkcji poznawczych, w tym otępienie, psychozy nieorganiczne (np. schizofrenia, zaburzenia afektywne), 
 • długotrwałe przyjmowanie leków wchodzących w interakcje z alkoholem – uspokajające, nasenne itp. itd. 

Odradzam picie nawet niewielkich ilości alkoholu:

 1. Jeżeli jesteś lub możesz być w ciąży, ponieważ alkohol jest niebezpieczny dla dziecka od pierwszych dni od poczęcia.
 2. Jeżeli cierpisz na pewne choroby (takie jak na przykład choroba wątroby czy wrzód żołądka), które mogą się zaostrzać przy spożyciu jakichkolwiek ilości alkoholu. Twój lekarz pierwszego kontaktu powinien to ocenić. Jeżeli nie przeszedłeś w ostatnim czasie szczegółowego badania lekarskiego, mocno zalecam abyś takie wykonał zanim zaczniesz ten program.
 3. Jeśli masz tendencję do utraty kontroli nad swoim zachowaniem (np. bywasz agresywny czy gwałtowny) gdy pijesz nawet małe ilości alkoholu.
 4. Jeżeli prowadzisz pod wpływem alkoholu. Nawet jeden epizod jazdy po spożyciu alkoholu może zakończyć życie Twoje lub kogoś innego.
 5. Jeżeli przyjmujesz leki uspokajające, tabletki nasenne lub jakiekolwiek inne leki, które mogą być niebezpieczne w połączeniu z alkoholem. Zapytaj swojego lekarza czy program ograniczania picia jest dla Ciebie, czy też korzystniejszym rozwiązaniem będzie program całkowitej abstynencji.

Na koniec, praktyczna rada – jeżeli udało Ci się skutecznie powstrzymać od alkoholu przez rok lub więcej, rekomenduję abyś trzymał się abstynencji.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, a proces terapii grupowej Cię nie przekonuje – pamiętaj, że możesz umówić się na psychoterapię indywidualną – poznaj  ZASADY WSPÓŁPRACY i umów się na konsultację.